Programul de burse KMG International 2018

Lansăm programul de burse 2018, adresat viitorilor specialiști din industria de petrol & gaze! Ne propunem să continuăm să sprijinim educația și aspirațiile generațiilor viitoare. De aceea, cu ocazia aniversării Centenarului Marii Unirii, ne reafirmăm angajamentul pentru performanță și educație în România, motivați fiind și de rădăcinile puternice ale brandului nostru românesc - Rompetrol.

100 de burse vor fi oferite candidaților cu performanțe deosebite printr-un proces riguros de selecție: 50 de burse vor fi acordate studenților din cadrului programului de practică al Grupului, selecționați pe baza performanței lor, iar restul de 50 de burse vor fi oferite elevilor/studenților ce aplică pentru call-ul programului (25 de burse pentru elevi de liceu și 25 pentru studenți).

Eligibilitate:
Programul de burse se adresează elevilor de liceu și studenților din Ploiești, Constanța și București ce urmează studii în domeniile de mai jos: 

  • Profil liceu: chimie, mecanică, electric, automatizări. 
  • Profil universitar: chimie, inginerie mecanică și electrică, energetică, petrol & gaze (ingineria petrolului si gazelor, tehnologia petrolului și petrochimie, prelucrarea petrolului si petrochimie), economie, construcții.

Calendar:
15 septembrie - 15 octombrie: Perioada de înregistrare - depunerea candidaturilor
15 octombrie - 25 octombrie: Evaluarea candidaților de către juriu 
26 octombrie: Anunțarea câștigătorilor
Noiembrie - Decembrie 2018: Primirea bursei (sumă integrală).

Criterii de evaluare:
Ne dorim să selectăm elevi și studenți performanți, de aceea procesul de selecție se va baza atât pe rezultate academice, cât și pe activități extra curriculare și motivația personală, prezentate în scrisoarea de  intenție (care va cuprinde și o justificare financiară a bursei). 

Ce căutăm?

  1. Elevi de liceu/Studenți cu media generală peste 8 (aplicabil pentru toți anii de studiu din liceu sau facultate)
  2. Dorința de a-ți dezvolta cariera în domeniul energetic
  3. Determinare, entuziasm și capacitate de învățare rapidă
  4. Implicarea în activități extra-curriculare/voluntariat este considerată un avantaj.

Dacă aveți nevoie de mai multe informații sau aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați la adresa de email: scholarships@rompetrol.com. 
Vă dorim mult succes!

Juriu

Aplicațiile vor fi evaluate de către un juriu compus din

Citește mai departe

Doar fișiere cu extensia: pdf, zip, png, jpg, jpeg, doc, docx, ppt, pptx.
Mărimea totală a fișierelor 128MB.

Declar pe propria răspundere că am luat la cunoștință și mi-am însușit stipulațiile cuprinse în prezenta Nota de informare precum și că am deschis linkul cuprinzând Nota de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, că am citit, că am luat cunoștință și că mi-am însușit dispozițiile acesteia, înțelegându-le si asumând-mi-le in totalitate, atât pentru mine cât și pentru rudele asupra cărora dețin calitatea de reprezentant legal fiindu-mi furnizate toate informațiile si clarificările necesare și solicitate în legătură cu acest subiect.

În temeiul prezentului Acord, declar și consimt că sunt de acord să cedez, cu titlu gratuit, pentru o perioada limitată de timp, toate drepturile patrimoniale de autor care s-au născut sau se pot naște în legătură cu imaginea/captura foto, precum și a oricăror drepturi de autor sau conexe existente în legătura cu imaginea/captura foto a mea aferentă.

Declarația persoanei vizate și acordul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor
Totodată, declar că sunt de acord cu următoarele operațiuni de prelucrare a datelor mele cu caracter personal, bazate pe temeiul consimțământului în conformitate cu art. 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General privind protecția datelor, după cum urmează:

În scop de a fi informat cu privire la evenimentele organizate de Operator și entitățile din Grupul KMG Rompetrol, de a fi invitat la aceste evenimente, prin comunicări transmise pe sms, email, fax, apel telefonic conform literei c, punctul 2) (din cadrul secțiunii "Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal") de mai sus:

Înțeleg că exprimarea acordului cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal în scopurile sus menționate reprezintă opțiunea mea, liber și specific exprimată, fiind informat pe deplin asupra operațiunilor de prelucrare pentru care mi-am exprimat acordul.