Fondul de Investitii in Energie Kazah-Roman S.A. este construit pe baza unei politici transparente de investiții, cu criterii și mecanisme clare de evaluare a proiectelor de investiții, ambii actionari având drepturi egale de a propune proiecte de finanțare.
În luna mai 2019, prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor au fost aprobate primele două investiții majore ale Fondului -  construcția unei centrale de cogenerare pe platforma Petromidia și dezvoltarea unei rețele de benzinării pe plan local.

În prezent, nivelul total al investițiilor Fondului pentru proiectele energetice aprobate se ridică la 290 milioane USD, portofoliul fiind reprezentat de dezvoltarea rețelei de benzinării, construcția unei noi centrale de cogenerare și proiectele aprobate recent – instalația de deparafinare și conversia instalației HDPE.

portofolio ro