Mediu

Strategia și obiectivele noastre acoperă procesele și procedurile de conformitate cu reglementările în vigoare, atribuirea responsabilităților, instruirea, pregătirea pentru situații de urgență, alinierea la cele mai bune standarde disponibile din industrie, monitorizarea, măsurarea și investițiile de mediu, precum și auditul periodic al performanței noastre.

Autorizațiile noastre integrate, permisele și certificările includ prevederi specifice în ceea ce privește gestionarea apei, a deșeurilor, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a emisiilor atmosferice, precum și protecția biodiversității.

Rompetrol Energy este sit SEVESO de nivel inferior și intră în domeniul de aplicare al Legii 59/2016 (de transpunere a Directivei SEVESO III în legislația națională) privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase. Astfel, are implementat un Sistem de Management al Siguranței (SMS), care este revizuit și actualizat în mod constant pentru a preveni apariția și pentru a elimina/diminua efectele accidentelor majore.
 


Biodiversitate

Rompetrol Energy recunoaște importanța globală a resurselor de biodiversitate și impactul pe care îl avem asupra acestora, precum și dependența noastră directă și indirectă de aceste resurse. Rompetrol Energy nu este situată într-o zonă naturală protejată. Cu toate acestea, se află în vecinătatea mai multor situri Natura 2000:

  • cca. 300 m de Zona de Protecţie Specială ROSPA 0060 Lacurile Tașaul-Corbu;
  • 1,35 km până la ROSPA0076 Marea Neagră;
  • 5 km până la Delta Dunării. 


Având în vedere natura activității sale (distribuția aburului/ tratarea apei și distribuția apei), amprenta la sol (182.690 mp), precum și apropierea de siturile de biodiversitate de mai sus, Rompetrol Energy ia toate măsurile de precauție necesare în operațiunile sale pentru a-și minimiza impactul asupra ariilor protejate și zonelor cu valoare mare pentru biodiversitate din afara ariilor protejate. 

În prezent, biodiversitatea din cadrul amplasamentului este reprezentată în principal de spații verzi cu scopul de a oferi o perdea de protecție și flora ruderală asociată habitatelor antropice, alături de unele exemplare de faună sinantropă.


Consum de energie

Consumul total de energie al Rompetrol Energy reprezintă suma combustibilului neregenerabil și regenerabil utilizat în cadrul organizației, energiei electrice, încălzirii, răcirii și aburului, achiziționate pentru consum și vândute, împreună cu energia electrică autogenerată, încălzirea, răcirea și aburul neutilizat și consumul de combustibil de la mașinile de serviciu. Consumul total de energie al Rompetrol Energy în perioada de raportare a fost de 929.483 GJ, comparativ cu 954.537,9 GJ în 2021.

În 2022, Rompetrol Energy a implementat un program de reducere a consumului de energie prin trecerea sistemului de iluminare cu tehnologie LED. O sută de surse de lumină de 160W au fost înlocuite cu 30W (50 de bucăți) și 20W (50 de bucăți).


Consum de apă

În 2022, consumul total de apă al Rompetrol Energy a fost de 1.426 de milioane de litri, comparativ cu 1.369,302 în 2021. În 2021, prelevarea noastră de apă dulce a reprezentat 50,1% din prelevarea totală de apă. Aceasta a fost obținută din Dunăre, prin stația de apă Galeșu. În 2022, am reușit să ne menținem volumul de apă dulce extrasă la 50%, cu aceeași sursă, prin stația de apă Galeșu. 


Gestionarea deșeurilor

Rompetrol Energy asigură gestionarea tuturor deșeurilor generate în cadrul organizației în conformitate cu un program de prevenire și reducere a deșeurilor, menit să stabilească roluri și proceduri clare, asigurând în același timp respectarea deplină a prevederilor legale aplicabile. 

Cantitatea totală de deșeuri valorificate în 2022 – 127.803 tone.

 

Emisii

Pentru anul 2022, emisiile de la boilere pentru Rompetrol Energy, pe ponderea capitalului propriu, au fost de de 90.542,523 tone CO2e, în timp ce emisiile autovehiculelor au fost de 31,68 tone CO2e. În perioada de raportare, emisiile Rompetrol Energy din Scop 2 au însumat 1.872,35 tone CO2e, cu 3.112.811 kw/h de la furnizori de energie verde (Hidroelectrica - 1.774.264 kw/h și Midia Green Energy - 1.338.547 kw/h). În 2021, emisiile din Scop 2 au însumat 2.226,994 CO2e, în timp ce intensitatea emisiilor pentru același interval de timp a fost de 828,832 CO2e

 

Scop 1: Emisii GES la Rompetrol Energy

2022

2021

Emisii directe de la instalații

Arderea combustibililor in cuptoare, cazane
Fără eliberare biogenă de CO2 (tCO2e)

143.718,29

125.407

Emisii mobile

Autovehiculele companiei (tCO2e)

50,28

6,16

Total Scop 1 (tCO2e)

143.768,57

125.413,16


Nu au fost înregistrate emisii de substanțe care diminuează stratul de ozon (ODS) generate de activitățile Rompetrol Energy în 2022.

Emisii în aer la Rompetrol Energy

2022

2021

Oxizi de sulf (t)

222,61

132,46

Oxizi de azot (t)

187,08

125,55

Monoxid de carbon (t)

26,93

24,06

Particule în suspensie (t)

20,14

4,21

Sursa factorilor de emisie a fost CORINAIR 2019


În 2022 nu au fost înregistrate deversări accidentale și nici plângeri din partea comunităților locale.

Aflați mai multe despre performanțele noastre în Raportul de sustenabilitate al Grupului 2022