Mediu

Strategia și obiectivele noastre acoperă procesele și procedurile de conformitate cu reglementările în vigoare, atribuirea responsabilităților, instruirea, pregătirea pentru situații de urgență, alinierea la cele mai bune standarde disponibile din industrie, monitorizarea, măsurarea și investițiile de mediu, precum și auditul periodic al performanței noastre.

Autorizațiile noastre integrate, permisele și certificările includ prevederi specifice în ceea ce privește gestionarea apei, a deșeurilor, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a emisiilor atmosferice, precum și protecția biodiversității.

Impactul nostru asupra schimbărilor climatice este corelat, în principal, cu procesul de producere a aburului prin arderea gazului și a păcurii în cazanele de abur. Alte surse potențiale de poluare, care se pot adăuga la impactul organizației asupra mediului includ funcționarea stației de tratare a apei, a sistemului de distribuție a energiei electrice, precum și lucrările de construcție a centralei de cogenerare.


Biodiversitate

Rompetrol Energy este situat în apropierea siturilor Natura 2000: Lacurile Tașaul-Corbu, Marea Neagră și Delta Dunării.
Având în vedere natura activităților noastre - distribuția de abur, tratarea și distribuția apei, precum și amprenta la sol de 182.690 mp, luăm măsuri preventive pentru a minimiza impactul asupra zonelor cu o valoare ridicată din punct de vedere al biodiversității. Pe amplasamentul nostru, flora ruderală este asociată cu habitatele antropice, împreună cu fauna sinantropă.


Consum de energie

Consumul total de energie în 2021 – 4.306.239 GJ (reprezintă suma combustibilului neregenerabil și regenerabil utilizat în cadrul organizației, energiei electrice, încălzirii, răcirii și aburului, achiziționate pentru consum și vândute, împreună cu energia electrică autogenerată, încălzirea, răcirea și aburul neutilizat și consumul de combustibil de la mașinile companiei).


Consum de apă

Consumul total de apă în 2021 a fost de 1.369,3 ML. Apa dulce este furnizată de către furnizorul public regional, RAJA Constanța și de către Rompetrol Rafinare pentru apa de proces utilizată în producția de apă distilată. Efectuăm teste de apă subterană prin intermediul unui laborator autorizat, conform planului de monitorizare a mediului.


Gestionarea deșeurilor

Rompetrol Energy asigură gestionarea tuturor deșeurilor generate în cadrul organizației în conformitate cu un Plan de gestionare a deșeurilor, conceput pentru a stabili roluri și proceduri clare, asigurând în același timp respectarea deplină a prevederilor legale aplicabile. Cantitatea totală de deșeuri valorificate în 2021 - 3.999,66 tone.

 

Emisii

Tabel Emisii Mediu Ro 01

 

Emisiile SCOP 2 ale Rompetrol Energy în 2021 au reprezentat 2.226,99 tone CO2e, în timp ce intensitatea emisiilor pentru aceeași perioadă a fost de 828,83 tone CO2e. Nu au existat emisii de substanțe care diminuează stratul de ozon (ODS) generate de operațiunile Rompetrol Energy.
 


Tabel Emisii Mediu Ro 02

În 2021 nu au fost înregistrate deversări accidentale și nici plângeri din partea comunităților locale.

Aflați mai multe despre performanțele noastre în Raportul de sustenabilitate al Grupului 2021