Misiune

 

Asigurăm prin diversitatea activităților noastre produse și servicii care sa raspundă nevoilor de energie într-o continuă creștere, în cel mai durabil și mai eficient mod, folosind un model de afaceri competitiv.

Aplicăm principiile de leadership în toate domeniile de activitate ale Grupului, pentru dezvoltarea durabilă a activităților noastre în regiune și zone adiacente și pentru îmbunătățirea constantă a tuturor indicatorilor financiari și operaționali.

KMG International se numără printre companiile de energie de top în țările în care activăm, contribuind activ la dezvoltarea industriei energetice regionale și globale, oferind partenerilor produse și servicii de cea mai înaltă calitate, și respectând permanent principiile de conduită responsabilă în afaceri.

 

Strategia

 

Efectele pandemiei asupra strategiei Grupului

 

Evoluția pandemiei la nivel național și internațional, împreuna cu măsurile adoptate de autoritățile locale, centrale și europene au determinat o regândire și adaptare a strategiei, care cuprinde toate direcțiile cheie: operațional, resurse umane, financiar și investiții.

Obiectivul cheie al companiei este protejarea angajaților săi și a familiilor acestora, prin dezvoltarea de programe flexibile de lucru sau „work from home”.

În contextul în care la nivel național această perioadă este caracterizată printr-o serie de decizii de trimitere în șomaj tehnic, reducerea programului de muncă și concedieri colective, KMG International continuă eforturile pentru menținerea locurilor de muncă.

Totodată, Grupul s-a concentrat pe menținerea și extinderea activităților și operațiunilor sale de bază - rafinarea țițeiului și distribuția produselor petroliere în România și în regiune.

Compania continuă implementarea direcțiilor sale strategice pe piața de retail - deschiderea de noi benzinării în România și regiunea Mării Negre.

La acestea se adaugă eforturile pentru respectarea angajamentelor asumate în cadrul Fondului de Investiții în Energie Kazah-Român care a anunțat în august 2020 selectarea contractorului general pentru construirea la cheie a centralei de cogenerare de pe platforma Petromidia.

În același timp, KMG International deține o serie de active non-core pentru activitatea Grupului în regiune, cum ar fi producția de țevi și fitinguri - «Palplast» SA, proiectarea și fabricarea de fitinguri industriale - «Rominserv Valves IAIFO» SRL , servicii de securitate, protecție și prevenirea situațiilor Urgență - «Global Security Sistem» SA sau deservirea sondelor de petrol - «Rompetrol Well Services» SA. Ca parte a strategiei mai largi susținute de acționarul unic – JSC NC „KazMunayGas”, Grupul KMG International are în vedere dezinvestirea participațiilor sale în toate activele non-core în măsura în care există oferte de preluare atractive.

 

 

Companie de top în domeniul downstream în Europa de Est și în regiunea Mării Negre

 

Strategia pe termen lung a KMG International vizează ocuparea unei poziții de top pe piețele din jurul Mării Negre unde compania desfășoară activități, dar și extinderea în noi țări din Europa, Orientul Mijlociu și Africa.

Pentru a realiza aceste obiective, conducerea companiei și-a asumat îmbunătățirea continuă a tuturor proceselor de lucru, astfel încât să obținem rezultate financiare și operaționale din ce în ce mai bune și să furnizăm partenerilor o gamă largă de produse și servicii de calitate superioară.

Strategia KMG International cuprinde toate cele cinci domenii strategice de activitate: operațiuni comerciale și aprovizionare (trading & supply chain), rafinare și petrochimie, distribuție (retail), servicii industriale și dezvoltarea corporativă.

 

Cele cinci domenii strategice de activitate:

 

1. Trading și lanțul de aprovizionare

În ultimii ani, compania a dezvoltat o infrastructură logistică și canale de distribuție eficiente de transport al țițeiului de la câmpurile petrolifere din Kazahstan, având la bază parteneriate pe termen lung, ceea ce ne permite să maximizăm beneficiile date de poziționarea strategică a rafinăriei Petromidia la Marea Neagră, unul din activele cheie ale Grupului.

Eforturile conducerii se concentrează pe îmbunătățirea avantajelor strategice existente prin optimizarea costurilor din activitatea de aprovizionare, precum și desfășurarea tuturor tipurilor de servicii de trading, prin creșterea volumelor de materie primă și produse petroliere furnizate terților.


2. Activități de rafinare și petrochimie

Lucrările ample de modernizare și creștere a capacității rafinăriei Petromidia, de peste 5 milioane de tone anual, au contribuit ca aceasta să devină una din cele mai moderne rafinării din Europa de Sud-Est și cea mai mare din România.

Abordarea strategică a companiei în domeniul de rafinare se bazează pe creșterea eficienței operaționale și energetice pentru a produce și furniza constant carburanți și produse petrochimice de calitate.


3. Retail și Marketing

Creșterea volumelor de vânzări retail și extinderea rețelei de benzinării Rompetrol și Partener Rompetrol se află în centrul strategiei de dezvoltare a Grupului ca motor principal de creștere a profitabilității afacerilor.

În 2014, am lansat un program amplu de rebranding și modernizare a benzinăriilor existente. Programul a vizat promovarea unei identități unitare a mărcii, consolidarea poziției pe piață și construirea unui parteneriat de încredere pe termen lung cu consumatorii.

Prin noul concept de distribuție, dorim să schimbăm modelul de vânzări, de la promovarea beneficiilor produselor la înțelegerea nevoilor clienților. Această abordare strategică, cunoscută ca “servicii adiacente vânzărilor de carburanți”, constă în dezvoltarea unor servicii conexe, diverse și de calitate pentru consumatori în paralel cu furnizarea produselor petroliere.


4. Servicii industriale

Grupul a acumulat o semnificativă expertiză și experiență în furnizarea de servicii industriale specializate pentru sectoarele de rafinare și distribuție.

O importantă direcție a strategiei de afaceri constă în folosirea acestei experiențe și promovarea serviciilor industriale, de la consultanță și suport tehnic până la realizarea de proiecte la cheie.


5. Dezvoltarea afacerilor

Implementarea programului de transformare a afacerilor are ca scop creșterea eficienței modelului de guvernanță corporativă prin integrarea celor mai bune practici din domeniu și consolidarea culturii organizaționale.

Dezvoltarea acestei direcții constă în optimizarea și simplificarea proceselor decizionale prin delegarea autorității la nivel extins, către nivelul mediu de conducere, introducerea sistemelor de gestionare eficientă a riscurilor și creșterea implicării angajaților, care sunt principala resursă valoroasă pe termen lung a Grupului.