Misiune

 

Asigurăm prin diversitatea activităților noastre produse și servicii care sa raspundă nevoilor de energie într-o continuă creștere, în cel mai durabil și mai eficient mod, folosind un model de afaceri competitiv.

Aplicăm principiile de leadership în toate domeniile de activitate ale Grupului, pentru dezvoltarea durabilă a activităților noastre în regiune și zone adiacente și pentru îmbunătățirea constantă a tuturor indicatorilor financiari și operaționali.

KMG International se numără printre companiile de energie de top în țările în care activăm, contribuind activ la dezvoltarea industriei energetice regionale și globale, oferind partenerilor produse și servicii de cea mai înaltă calitate, și respectând permanent principiile de conduită responsabilă în afaceri.

 

Strategia

 
 

Companie de top în domeniul downstream în Europa de Est și în regiunea Mării Negre

 

Strategia pe termen lung a KMG International vizează ocuparea unei poziții de top pe piețele din jurul Mării Negre unde compania desfășoară activități, dar și extinderea în noi țări din Europa, Orientul Mijlociu și Africa.

Pentru a realiza aceste obiective, conducerea companiei și-a asumat îmbunătățirea continuă a tuturor proceselor de lucru, astfel încât să obținem rezultate financiare și operaționale din ce în ce mai bune și să furnizăm partenerilor o gamă largă de produse și servicii de calitate superioară.

Strategia KMG International cuprinde toate cele cinci domenii strategice de activitate: operațiuni comerciale și aprovizionare (trading & supply chain), rafinare și petrochimie, distribuție (retail), servicii industriale și dezvoltarea corporativă.

 

Cele cinci domenii strategice de activitate:

 

1. Trading și lanțul de aprovizionare

În ultimii ani, compania a dezvoltat o infrastructură logistică și canale de distribuție eficiente de transport al țițeiului de la câmpurile petrolifere din Kazahstan, având la bază parteneriate pe termen lung, ceea ce ne permite să maximizăm beneficiile date de poziționarea strategică a rafinăriei Petromidia la Marea Neagră, unul din activele cheie ale Grupului.

Eforturile conducerii se concentrează pe îmbunătățirea avantajelor strategice existente prin optimizarea costurilor din activitatea de aprovizionare, precum și desfășurarea tuturor tipurilor de servicii de trading, prin creșterea volumelor de materie primă și produse petroliere furnizate terților.


2. Activități de rafinare și petrochimie

Lucrările ample de modernizare și creștere a capacității rafinăriei Petromidia, de peste 5 milioane de tone anual, au contribuit ca aceasta să devină una din cele mai moderne rafinării din Europa de Sud-Est și cea mai mare din România.

Abordarea strategică a companiei în domeniul de rafinare se bazează pe creșterea eficienței operaționale și energetice pentru a produce și furniza constant carburanți și produse petrochimice de calitate.


3. Retail și Marketing

Creșterea volumelor de vânzări retail și extinderea rețelei de benzinării Rompetrol și Partener Rompetrol se află în centrul strategiei de dezvoltare a Grupului ca motor principal de creștere a profitabilității afacerilor.

În 2014, am lansat un program amplu de rebranding și modernizare a benzinăriilor existente. Programul a vizat promovarea unei identități unitare a mărcii, consolidarea poziției pe piață și construirea unui parteneriat de încredere pe termen lung cu consumatorii.

Prin noul concept de distribuție, dorim să schimbăm modelul de vânzări, de la promovarea beneficiilor produselor la înțelegerea nevoilor clienților. Această abordare strategică, cunoscută ca “servicii adiacente vânzărilor de carburanți”, constă în dezvoltarea unor servicii conexe, diverse și de calitate pentru consumatori în paralel cu furnizarea produselor petroliere.


4. Servicii industriale

Grupul a acumulat o semnificativă expertiză și experiență în furnizarea de servicii industriale specializate pentru sectoarele de rafinare și distribuție.

O importantă direcție a strategiei de afaceri constă în folosirea acestei experiențe și promovarea serviciilor industriale, de la consultanță și suport tehnic până la realizarea de proiecte la cheie.


5. Dezvoltarea afacerilor

Implementarea programului de transformare a afacerilor are ca scop creșterea eficienței modelului de guvernanță corporativă prin integrarea celor mai bune practici din domeniu și consolidarea culturii organizaționale.

Dezvoltarea acestei direcții constă în optimizarea și simplificarea proceselor decizionale prin delegarea autorității la nivel extins, către nivelul mediu de conducere, introducerea sistemelor de gestionare eficientă a riscurilor și creșterea implicării angajaților, care sunt principala resursă valoroasă pe termen lung a Grupului.