Sustenabilitate

Rompetrol Energy operează în conformitate cu legile și reglementările în vigoare și pe baza unui Sistem de Management Integrat, ce cuprinde măsuri specifice pentru protejarea mediului. Acesta vizează reducerea impactului asupra mediului prin gestionarea eficientă a apei și a deșeurilor, diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră și a emisiilor atmosferice, precum și protejarea biodiversității.

Pentru a contribui la o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon, în concordanță cu obiectivul de 2°C, compania intenționează să implementeze mai multe măsuri, inclusiv reducerea consumului de energie și a temperaturii gazelor reziduale, eliminarea consumului de păcură și reducerea consumului de gaze din rafinărie.

Proiectul de construcție a centralei de Cogenerare are ca obiectiv principal diminuarea temperaturii gazelor reziduale eliminate, de la 175°C la 95ºC, în timpul proceselor standard. În al doilea rând, Rompetrol Energy își propune să reducă emisiile de CO2 prin creșterea eficienței noii centrale electrice. Este anticipat că acest fapt va crește rata de producție de la 69% la 85% pe unitatea de producție, ceea ce va duce la o scădere semnificativă a emisiilor de CO2 care impactează Scop 1 și 2.

În plus, Rompetrol Energy și-a stabilit obiectivul de a reduce emisiile de CO2 cu 10% pentru consumul intern până în 2023. Pentru a atinge acest obiectiv, RPE va pune în funcțiune centrala de cogenerare în 2023, ceea ce ar trebui să reducă emisiile de GES Scop 2. Obiectivul final este de a elimina complet emisiile Scop 2 până în 2024.

Pentru a ne trasa cursul către un viitor durabil, Rompetrol Energy a formulat cu rigurozitate un set de obiective robuste în domeniul protecției mediului, sociale și de siguranță. Strategia noastră prezintă un angajament ferm pentru gestionarea eficientă a resurselor de apă și a deșeurilor, formarea continuă a angajaților, practici comerciale etice și respectarea celor mai exigente standarde de siguranță.

people-grid
people-grid
people-grid