GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

Guvernanța corporativă oferă informații coerente privind cadrul în care activează KMG International la nivel operațional și de conducere, asigurând astfel transparența tuturor activităților.

Codul de conduită

Succesul nostru pe termen lung nu poate fi posibil fără o fundație solidă, construită pe principii și valori precum integritate, onestitate și responsabilitate.

Prin responsabilitate înțelegem asumarea răspunderii, transparență, comportament etic, respect față de interesele factorilor implicați, respect față de lege, de normele internaționale de conduită, respectarea drepturilor omului și implicarea socială.

Integritatea și onestitatea fac parte din crezul nostru. Suntem onești cu ceilalți și cu noi înșine. Ne raportăm la cele mai înalte standarde etice în toate relațiile de afaceri. Acceptăm responsabilitatea și ne asumăm răspunderea pentru activitățile și acțiunile noastre.

Codul nostru de conduită stabilește regulile de bază care definesc abordarea noastră față de etica în afaceri.

 

Conducere

Conducerea KMG International NV are un sistem centralizat de management, care include 5 (cinci) membri, dintre care unul executiv (Chief Executive Officer – CEO) și 4 membri non-executivi.

Membrii Consiliului de Administrație au responsabilitate egală pentru conducerea companiei și derularea activităților acesteia, inclusiv pentru stabilirea și atingerea obiectivelor, a strategiei și a politicilor acesteia.

CEO-ul este responsabil, în conformitate cu Actul Constitutiv, de gestionarea activităților de zi cu zi ale companiei și a subsidiarelor sale. Conform prevederilor statutare, doar CEO-ul este autorizat să reprezinte compania. Pentru anumite operațiuni/grupuri de operațiuni, acesta își poate delega funcția de conducere către terți.

Membrii non-executivi ai conducerii includ un administrator independent. Rolul acestui membru independent este de o importanță capitală din perspectiva guvernanței corporative, deoarece oferă opinii bine întemeiate în domeniul lui de expertiză în susținerea deciziilor manageriale, protejând în același timp interesele acționarilor și ale celorlalte părți interesate și oferind garanții adecvate pentru terți.

Membrii non-executivi ai Consiliului de Administrație sunt responsabili pentru politica generală a companiei și pentru supervizarea funcțiilor de conducere.

În sprijinul activității sale, Consiliul de Administrație al KMG International a înființat comisii de specialitate, care joacă un rol esențial în trei domenii de importanță majoră pentru guvernanța corporativă: strategie și inovare, audit, numirea și remunerarea membrilor conducerii. Sistemul unificat de conducere a fost implementat și la nivelul subsidiarelor Grupului.

Dreptul decizional asupra operațiunilor interne ale fiecărei companii este împărțit în diferite nivele decizionale:

  • Adunarea Generală a Acționarilor
  • Consiliul de Administrație / Administrator unic
  • Director General și Director Financiar


 

Politica Avertizorilor de Integritate (Politica WHISTLEBLOWER)


KMG International și companiile subsidiare urmăresc o cultură corporativă care încurajează raportarea abaterilor profesionale care necesită aplicarea mecanismelor de control etic în cadrul organizației.

KMG International se angajează să promoveze un loc de muncă care să conducă la o comunicarea deschisă în ceea ce privește practicile de afaceri ale companiei.

Compania își propune să protejeze pe oricine ridică o sesizare / plângere rezonabilă împotriva represaliilor ilegale și a discriminării pentru că a dezvăluit sau raportat în mod corespunzător un comportament ilegal sau neetic.

În acest sens, compania noastră a dezvoltat Politica Whistleblower care permite fiecărui angajat, furnizor, client sau colaborator al KMG International să poată transmite sesizări / reclamații cu bună credință, protejate de confidențialitate, fără teamă de represalii.

Sesizările/ reclamațiile ridicate se pot referi la orice tip de tranzacții sau evenimente pentru care există o presupunere rezonabilă că au fost efectuate cu încălcarea legii, a regulamentelor interne și / sau a standardelor de integritate sau etică.

Angajații/ colaboratorii / furnizorii / clienții noștri sunt încurajați să utilizeze acest canal de raportare în orice moment când observă o neregulă de natură etică sau o conduită necorespunzătoare în cadrul Grupului KMG International.

Sesizările/plângerile dvs. se pot trimite la următoarea adresa de e-mail:

[email protected]

Va asigurăm că toate informațiile furnizate vor fi tratate cu maximă confidentialitate, păstrându-se anonimatul persoanei care a relatat informațiile!

 

Referințe privind principiile de guvernanță corporativă:

  • Institutul European de Guvernanță Corporativă ECGI

Colecția ECGI de coduri și principii de guvernanță corporativă în țările din Europa, America, Asia și alte țări din lume.

www.ecgi.org

  • Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)

Principiile de guvernanță corporativă ale OCDE și alte informații.

www.oecd.org